Odpustové slávnosti sv. Michala

Sväté omše za život v Košiciach
26. septembra 2014
Vulcan Club (Вулкан Клуб)
6. októbra 2014

Pozývame Vás v nedeľu na odpustové slávnosti sv. Michala, archanjela do kaplnky na Hlavnej ulici a kostola na Mäsiarskej(Uršulínsky kostol).

V Kaplnke sv. Michala budú sv. omše o 9:30 hod. a o 11:00 hod. v anglickom jazyku. V Uršilínskom kostole o 10.00 hod. a potom slávnostná
sv. omša o 11:30 hod., kedy sa požehná zreštaurovaná kazateľnica. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Mons. prof. ThDr. Anton Fabian, Phd., kanonik košickej kapituly.

//]]>