Odpustová slávnosť svätej Alžbety 2014

Ponuka zaujímavých stretnutí a kurzov UPC v Košiciach
11. októbra 2014
19. novembra 2014
//]]>