Odpustová slávnosť svätej Alžbety 2014
5. novembra 2014
Predvianočné spovedanie v Dóme sv. Alžbety
11. decembra 2014