Posolstvo na tretiu adventnú nedeľu

Predvianočné spovedanie v Dóme sv. Alžbety
11. decembra 2014
Sv. omše počas Vianočných sviatkov vo farnosti sv. Alžbety
20. decembra 2014

Základnou témou kresťanstva je zmena – kto sa nechce zmeniť, nech zmení vyznanie. (Pavel Kosorin, český spisovateľ)

 

K zmene sú dnes vyzývané rôzne osobnosti, strany či vlády na celom svete. Zmena je potrebná, zmena poskytuje životodarný impulz, ktorý nám pomáha prehlbovať ľudskú existenciu. A predsa….vo svojej podstate nemáme radi zmenu. Ťažko meníme svoje myslenie, stravovacie návyky, spôsob ako vyhodnocujeme situácie, životný štýl či výber slov v komunikácii. A tak sa v nás neustále odohráva najdramatickejší zápas všetkých čias…zápas o zmenu.

Advent je časom očakávania, v ktorom sa realizuje Boží plán vykúpenia človeka. Jednoducho povedané – Boh ponúka zmenu. Posiela muža, ktorý je predvojom veľkých zmien v histórii ľudstva, sv. Jána Krstiteľa. Božie slovo skrze neho zaznieva v plnej sile a pohýna ľudí k zmene. „Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.“ (Mk 1,5)

Aj my zažívame zmenu v advente – snažíme sa o trpezlivejší prístup k blízkym, aspoň o trošku menej sa ponáhľať, spoločná modlitba pri dventnom venci. A predsa aj pri tejto pozitívnej snahe o zmenu nesmieme zabúdať na podstatu nášho problému – hriech. Skrze Jána Krstiteľa sme vyzvaní realizovať zmenu v najhlbšej podstate – uvedomenie si vlastného zlyhania, hriechu a vyznanie v sviatosti zmierenia. Bez sviatosti zmierenia by bol advent len chvíľkovým spríjemnením a pozastavením sa v chaose, ktorý nás zväzuje. Bol by to opar na stenách našich uponáhľaných sŕdc, ktorý by sa vytratil v narastajúcej intenzite všednosti. Iba sviatosť zmierenia ponúka zmenu koreňa veci. Zmenu môjho srdca, môjho postoja, zmýšľania. Avšak to nepôjde bez poctivého vyznania sa z hriechov. Nepôjde to bez poctivej ochoty zmeniť niečo na sebe.

Kiež by to moje adventné vyznanie hriechov vo sviatosti zmierenia bolo výnimočným okamihom. Nie pre príjemné slová, ktoré budem počuť, ale pre úprimnosť a pokoru, ktorou okorením svoju túžbu po návrate k Bohu. Túžbu po zmene.

Patrik Melkovič, kaplán

//]]>