Popolcová streda – sväté omše

Farský karneval
13. februára 2015
Pôstne kázne
2. marca 2015

387663-popolcova-streda

 

Sväté omše na Popolcovú stredu s udelením popolca:

Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11:30, 15:00, 18:00 hod.

Uršulínsky kostol: 8.00 a 15.45 hod.

Krista Kráľa: 6.00 a 16.00 hod.

Sociálne sestry: 8.00 hod

Seminárny kostol: 12.00  a 16:30 hod.

Popolcovou stredou vstupujeme do 40 dňového Pôstneho obdobia. Pôst je Boží dar daný človekovi preto, aby konal dobré skutky, prejavoval ľútosť nad svojimi hriechmi, zameral svoju pozornosť na kríž, venoval sa modlitbe, bojoval s diablom a zlom, posilňoval svoju vôľu, prispel k zmierneniu biedy okolo seba a skutky kajúcnosti obetoval pre dobro blížneho. Na Popolcovú stredu a Veľký piatok nás zaväzuje prísny pôst, požívanie mäsových výrobkov nie je možné nahradiť žiadnym iným skutkom pokánia. Vo svedomí počas týchto dní prísny pôst zaväzuje všetkých veriacich, od 16. do 60. roku života.

 

 

//]]>