Popolcová streda – sväté omše
16. februára 2015
Teologické sympózium
9. marca 2015

Pozývame Vás na pôstne kázne do Dómu sv. Alžbety každú pôstnu nedeľu o 15:00 hod. so svätou omšou. Pôstnym kazateľom je dp. prof. ThDr. Peter Zubko, PhD.

 

Témy jednotlivých kázní:

2. pôstna – Hľadajte moju tvár Žlm 27, 8
3. pôstna – Zborte tento chrám Jn  2, 19
4. pôstna – Boh tak miloval. Jn 3,16
5. pôstna  – Nadišla hodina Jn 12, 23
O 14:45 hod. sa modlíme Korunku Božieho milosrdenstva. Ste srdrčne pozvaní.

//]]>