Oznam pre rodičov a deti na Kvetnú nedeľu

Teologické sympózium
9. marca 2015
Predveľkonočné spovedanie
27. marca 2015

Nedeľu 29. marca slávime ako Nedeľu utrpenia Pána, tzv. Kvetnú nedeľu. Spolu s rodičmi a deťmi, ktorých príprava na 1. sv. prijímanie v našej farnosti vrcholí, sa zúčastnime slávenia sv. omše o 10.30 hod. v katedrále. S rodičmi a deťmi sa stretneme pred sv. omšou o 10.15 hod. pri Kaplnke sv. Michala (budova oproti farskému úradu), odkiaľ pôjdeme sprievodom do katedrály. Prosíme deti, aby si so sebou priniesli palmový list, resp. bahniatka.

//]]>