Predveľkonočné spovedanie

Oznam pre rodičov a deti na Kvetnú nedeľu
23. marca 2015
Veľkonočné trojdnie
2. apríla 2015

Sviatosť zmierenia môžete prijať v Dóme sv. Alžbety každý deň okrem nedele ráno od 6.00 hod. do 7. 15 hod. a večer od 17.00 hod. do 18.15 hod. Prosíme vás, aby ste si spoveď nenechávali na poslednú chvíľu vo Veľkom týždni, ale využili priestor cez víkend, hlavne v nedeľu popoludní, kedy v Dóme sv. Alžebty bude k dispozícii 30 kňazov. Na Zelený štvrtok už nespovedáme.

//]]>