Veľkonočné trojdnie

Predveľkonočné spovedanie
27. marca 2015
Požehnanie veľkonočných jedál
4. apríla 2015

Miesto

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota

Sv. omša

Obrady

Poklona

Poklona

Obrady

Dóm sv. Alžbety

9:30

17:00

do 21:00

8:00 – 18:30

19:30

18:00

Krista Kráľa

17:00

17:00

do 22:00

do 18:30

19:30

Uršulínky

15:45 S

17:00 S

do 21:00

8:00 – 19:30

19:30 S

18:00 M

15:00 M

22:00 M

Premonštráti

17:00 M

16:00 M

10:00 -18:30

19:30 M

Kaplnka sv. Michala

15:00 A

Dominikáni

17:30

15:00

do 20:00

8:00 – 17:00

20:30

Jezuiti

17:00

17:00

do 20:00

8:00 – 19:00

19:30

Seminárny

16:30

16:30

do 19:00

9:00 – 19:00

19:30

Vysvetlivky:  S – v slovenskom jazyku, M – v maďarskom jazyku A- anglickom jazyku

Veľkonočný pondelok – omše ako v nedeľu okrem sv. omše na Bankove o 14:15

Požehnanie pokrmov: Dóm sv. Alžbety v sobotu o 15.00 hod, 16.00 hod, 17.00 hod.

V nedeľu po sv omšiach o 6.00 hod a 7:30 hod.

//]]>