Slávnosti prvého svätého prijímania v našej farnosti

Biblia dňom i nocou
19. apríla 2015
Eucharistický sprievod v Košiciach
4. júna 2015

Detské sv. omše v kostole Krista Kráľa do slávností

6. a 13. máj o 17.30 hod.

 

ZŠ Palackého, Park Angelinum, Tomášikova

Nácvik – piatok 8. máj v Dóme sv. Alžbety po večernej sv. omši o 19.00 hod.

Sv. zmierenia pre rodičov a deti – sobota 9. máj o 8.30 v Dóme sv. Alžbety

Slávnosť 1. sv. prijímania – nedeľa 10. máj, sv. omša o 10.30 hod.  v Dóme sv. Alžbety

 

ZŠ L. Novomeského, Masarykova

Nácvik – piatok 15. máj v Dóme sv. Alžbety o 19.00 hod.

Sv. zmierenia pre deti a rodičov – sobota 16. máj o 8.30 hod. v Dóme sv. Alžbety

Slávnosť 1. Sv. prijímania – nedeľa 17. máj, sv. omša o 10.30 hod v Dóme sv. Alžbety

//]]>