Diakonské a kňazské vysviacky

Eucharistický sprievod v Košiciach
4. júna 2015
Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
26. júna 2015

V piatok 12. júna a v sobotu 13. júna o 10:00 hod. budú v našej katedrále diakonské a kňazské vysviacky.

Diakonskú vysviacku v piatok príjmu:

 • Branislav Babjak (farnosť Michalovce)
 • Michal Bodnár (farnosť Prešov – Solivar)
 • Mathias Gočik (farnosť Košice – Terasa)
 • Dušan Harvilik (farnosť Humenné – mesto)
 • Marián Jaklovský (farnosť Sabinov)
 • Štefan Nebesňák (farnosť Košice – Podhradová, sv. Ondreja)

Kňazskú vysviacku v sobotu príjmu:

 • dp. Tomáš Belá (farnosť Vinica)
 • dp. Martin Lučko (farnosť Košice – Juh)
 • dp. Blažej Revický (farnosť Lipany)
 • dp. Michal Škulka (farnosť Trebišov)
 • dp. Martin Tuleja (farnosť Ražňany)

Spojme sa v modlitbe za nových diakonov a novokňazov. Na obidve slávnosti ste srdečne pozvaní.

 

 

//]]>