Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

Diakonské a kňazské vysviacky
12. júna 2015
Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
9. augusta 2015

V pondelok, 29. júna 2015 je slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla. Je to prikázaný sviatok. Sväté omše v našej farnosti budú v týchto časoch:

 

Dóm sv. Alžbety: 6.00, 7.00, 8.00, 11.30, 15.00 a 18.00 hod.

Uršulínsky kostol: 8.00, 15.45 hod.

Sociálne sestry: 8.00 hod.

Krista Kráľa: 16.00 hod.

 

Ostatné kostoly podľa svojich vlastných oznamov.

//]]>