Začiatok prípravy na sviatosť krstu, Eucharistie a birmovania pre dospelých 2018/2019

Začiatok prípravy na 1. sv. prijímanie šk.r. 2018/2019
27. septembra 2018
While Dey ‚Outlined Colored Soldiers the poetic engagement of Paul Laurence Dunbar using the Civilwar, masculinity, and hatred.
28. septembra 2018

Dospelých, ktorí sa nahlásili na prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí alebo tí, ktorí sa ešte nenahlásili a túžia prijať krst, Eucharistiu a birmovanie alebo niektorú z týchto sviatostí, ktorú ešte neprijali pozývame na prvé stretnutie vo štvrtok 4.10.2018 o 18.45 hod. do priestorov farského úradu, Hlavná 26, na prvé poschodie.

//]]>