Pravidelná zbierka na Misie – 21.10.2018

Being a bet to slice the expense of overhead, colleges usually have to cancel lessons which do not at the least address charges to perform the school.
17. októbra 2018
Čaká nás posun času na zimný
18. októbra 2018

V dnešnú nedeľu 21.10.2018 sa koná pravidelná zbierka na Misie. Aj touto formou môžeme napĺňať Kristovo vyslanie všetkých jeho učeníkov: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium.“ Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

//]]>