Nahlásenie spovedania chorých pred vianočnými sviatkami

Vianočné oblátky
30. novembra 2018
Write My Essay In Accordance With My Demands
30. novembra 2018

Už tradične Vám dávame do pozornosti možnosť vysluhovania sv. zmierenia pre tých veriacich, ktorí sú imobilní alebo z vážnych dôvodov nemôžu prísť osobne na sv. spoveď do kostola. Im je adresovaná ponuka prijať sv. zmierenia priamo vo svojom príbytku. Ponuka sa týka veriacich, ktorí bývajú na území našej farnosti. Prosíme veriacich, resp. ich príbuzných, aby záujemcov o prijatie sv. zmierenia nahlásili v našej farskej kancelárii na Hlavnej ulici č. 26 buď osobne alebo na tel. čísle: 055/622 15 55 v úradných hodinách alebo mailom na adrese: domsvalzbety@gmail.com. Následne, spovedať chorých prídu kňazi v týždni od 17. do 23.12.2018 po telefonickom dohovore.

//]]>