Sviatosť pomazania chorých v kostole Uršulínok

Rorátne sv. omše u Dominikánov
5. decembra 2018
Three Online resume Letter Templates for Word
6. decembra 2018

Pozývame všetkých, ktorí túžia prijať sviatosť pomazania chorých do kostola Uršulínok v piatok pred treťou adventnou nedeľou 14.12.2018 od 14.45 hod. Možnosť je prijať i sviatosť zmierenia a neskôr pri sv. omši prijať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať ľudia dlhodobo chorí, ľudia, ktorým sa zdravotný stav znova zhoršil i ľudia nad 60 rokov života. Taktiež túto sviatosť môžu prijať ľudia, ktorí cítia telesnú slabosť života a túžia po Božom uzdravení.

//]]>