Sviatosť pomazania chorých v kostole Uršulínok

Rorátne sv. omše u Dominikánov
5. decembra 2018
There are many significant levels inside the everyday life of the pupil and those who consider to receive MBA’s are commonly having items to your better stage that opens a good number of doorways to them.
7. decembra 2018

Pozývame všetkých, ktorí túžia prijať sviatosť pomazania chorých do kostola Uršulínok v piatok pred treťou adventnou nedeľou 14.12.2018 od 14.45 hod. Možnosť je prijať i sviatosť zmierenia a neskôr pri sv. omši prijať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať ľudia dlhodobo chorí, ľudia, ktorým sa zdravotný stav znova zhoršil i ľudia nad 60 rokov života. Taktiež túto sviatosť môžu prijať ľudia, ktorí cítia telesnú slabosť života a túžia po Božom uzdravení.

//]]>