Betlehemské svetlo v Košiciach

Výzva Polície SR chodcom
13. decembra 2018
Rozpis predvianočného spovedania v Košiciach
13. decembra 2018
Tohtoročný program roznášania BS v Košiciach vyzerá takto:
– 15. 12. BS príde na Slovensko,
– 16. 12. bude vo Svite odovzdávanie BS Poliakom a pri tejto príležitosti aj slovenskej verejnosti. Budeme tam a v túto nedeľu teda prinesieme BS do Košíc,
– 16. 12. už tradične odpálime svetlo najprv v Dóme sv. Alžbety pri večernej sv. omši.
– 17. – 23. 12. budeme BS odpaľovať v ostatných kostoloch, kláštoroch, úradoch a iných cirkevných i svetských inštitúciách,
– 22. 12. sa bude BS roznášať po Slovensku aj vlakmi, plánujeme za zapojiť na trasách východného Slovenska.
Ako odpálenie prebieha
BS roznášame petrolejkami alebo sviecami, keďže ide o reálny plameň. Na odpálenie potrebujete mať prichystanú vlastnú sviecu a aj záložnú sviecu alebo petrolejku. Budeme mať pripravené aj označenie BS, aby ľudia vedeli, na ktorej svieci svieti BS. Za odpálenie BS nečakáme žiadnu (ani finančnú) odmenu. „Delegácia“, ktorá Svetlo prinesie, bude pozostávať z 2 – 6 detí s vedúcim(i).
Odpálenie BS priamo počas sv. omše
Viaceré kostoly by uvítali, aby sme BS odpálili priamo na slávnostnej svätej omši, no z časových dôvodov sme toto schopní realizovať len obmedzene, kostolov je veľa, času na roznášanie málo. BS roznášajú deti a mládež a tí ešte vtedy nemajú prázdniny a môžu to teda rozniesť prakticky len popoludní povedzme medzi 16.00 a 19.00. Takže – BS počas omše nie je vylúčené a ak nám budú vyhovovať termíny, vynasnažíme sa to odpáliť takto. Obrad odovzdania je veľmi jednoduchý a ak Vám potvrdíme, že budeme BS odovzdávať na omši, zašleme Vám text obradu v elektronickej podobe.
Slávnostné odovzdanie BS na úradoch (napr. biskupstvo, magistrát, úrady mestských častí) vieme zabezpečiť samozrejme aj v dopoludňajších hodinách (chápeme, že večer tam asi nikoho nenájdeme). Podrobnosti si samozrejme dohodneme.
Dohodnutie termínov a miesta
Z vyššie uvedeného ste získali predstavu, kedy Vám asi môžeme BS priniesť. Navrhnite nám (najlepšie obratom) aspoň 2 termíny, ktoré by Vám vyhovovali a my Vám potom potvrdíme termín, v ktorý môžeme prísť. Napíšte nám Vaše termíny čím skôr, veľmi nám to pomôže pri koordinácii.
Keďže tento e-mail píšeme okrem hlavne na farnosti a tie majú často viac kostolov, napíšte nám okrem termínov aj o ktorý kostol ide, prípadne prepošlite tento e-mail kňazom alebo administrátorským správcom týchto kostolov, aby sa vyjadrili.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, najlepšie e-mailom, prípadne telefonicky na čisle 0949 141 173.

//]]>