Bohoslužby

Kostoly Všedné dni Nedele Prikázané sviatky vo všedný deň
Dóm sv. Alžbety
Hlavná ulica
6:00, 7:00, 15:00, 18:00 6:00, 7:30, 9:00 *Lat, 10:30, 12:00 *M, 15:00, 18:00 6:00, 7:00, 8:00, 11:30, 15:00, 18:00
Ak je deň pracovného pokoja, omše sú ako v nedeľu
Uršulínky
Uršulínska ulica
8:00, 15:45 *1-5, 16:30 *6, 17:00 *M + 1,2,3 8:30 *M, 10:00 *Detská, 11:30 8:00, 15:45
Krista Kráľa
Moyzesova 10
7:00, 17:30  *Detská 3  8:00, 10:00 7:00, 16:00
Podhradová
Cesta Pod Hradovou
17:00 *1-5
8:00, 10:00, 11:30 *GR 8:00, 17:00
Dominikáni
Dominikánske námestie
6:30, 12:15, 17:30 7:00, 9:00, 11:00, 17:30 6:30, 12:15, 17:30
Premonštráti
Hlavná 67
7:00 *M + 1,2,3,6; 17:00 *M + 4,5, 18:30 8:30 , 10:00 *M, 16:00, 20:00 7:00 *M + 1,2,3,6; 17:00 *M *4,5, 18:30
Seminárny
Hlavná 91
8:00 *4-5, 12:00, 16:30, 19:00 * 1(vysokoškolská) 7:15 *M, 9:30, 11:00, 16:30 8:00 *4-5, 12:00, 16:30
Jezuiti
Komenského 14
6:30, 18:30 6:30, 8:30, 10:30 *D, 15:30 *GR, 19:30 podľa vyhlásenia
Saleziáni – Kalvária
Na Kalvárii 23
6:30 *2-5, 17:30 *1-6 7:00, 8:30, 10:30 6:30, 17:30
Geriatrické centrum
Strojárenská 13
6:15 *1-5, 6:15 *LAT + 6, 16:00 *4-5, 17:00 * 6 10:00 6:15 *1-6,
Sociálne sestry
Masarykova 19
8:00
Železničná nemocnica
Masarykova ulica
15:00 *5,6
Bankov 14:15
Kaplnka sv. Michala
Hlavná ulica
  9:00 angl., 10:00 UPC
       
       

LEGENDA
*LAT – latinská
*M – maďarská
*D – detská
*GR –gréckokatolícka
*Čísla 1,2,3,4,5,6 označujú dni v týždni

DENNA SPOVEDNA SLUZBA:

Dóm sv. Alžbety
Hlavná ulica
– Počas školského roka okrem uvedených termínov ranného a večerného spovedania v Dóme sv. Alžbety sa spovedá: Pondelok – Piatok: 9.00 – 11.30 hod. Počas tejto dennej spovednej služby je k dispozícii jeden kňaz. Prosíme o rešpektovanie ponúknutého časového rozpätia, pretože kňaz o 11.30 hod. odchádza plniť ďalšie svoje úlohy. Preto prichádzajme na spoveď tak, aby sme sa stihli v danom čase vyspovedať, nie iba niekoľko minút pred koncom spovedania. V iných – filiálnych kostoloch farnosti možno sa vyspovedať pred alebo po sv. omši na požiadanie.

Spovedanie vo všedné dni v Košiciach

Premonštráti: štvrtok a piatok 15.00 – 17.00; Dominikáni: pol hodiny pred omšou; Saleziáni: pol hodiny pred omšou; Seminárny kostol: od 16.00; Jezuiti: pol hodinu pred kazdou svatou omsou; KNV: pred omšou; Furča: pol hodiny pred omšou; Terasa: pol hodiny pred omšou, Juh: počas omší (pondelok – sobota), v nedeľu pol hodiny pred omšou; Ducha Svätého: po rannej omši; Ťahanovce – sídlisko: Pondelok, Piatok, Sobota – 1/2 hodiny pred sv. omšou; KVP (Karmel): na požiadanie po omši.

* Aktualizované 28. Apríla 2014

kaplnka_turist kaplnka_omse veza

 

 

 

 

Slovenské omše v európskych a zámorských mestách

Belgicko
 
Mission Catholique Slovaque
Rue Jenneval 10
1000 Bruxelles
Belgique
Kňaz: Dp. Jaroslav Hanzlík
Mobil: +32 499 240071
E-mail: mail@SKMBrussels.be
Web: www.SKMBrussels.be
 
 
Česká republika
 
Slovenská římskokatolická farnost
Jindřišská 30
11 000 Praha 1
Česká republika
Kňaz: Dp. Ladislav Radvanský
Tel.: +420 2 24229266
Mobil: +420 732 571442
E-mail: praha@fara.sk
Web: http://praha.fara.sk
 
Slovenská řeckokatolická farnost
Sp��lená 6
110 00 Praha 1
Česká republika
Kňaz: Dp. Kornel M. Baláž
Tel: +420 2 22220423
Mobil: +420 603 472532
E-mail: trojica@reckokat.cz
Web: http://trojica.reckokat.cz
 
Slovenské katolické centrum
Borská 10
301 00 Plzeň 3
Česká republika
Kňaz: P. Miroslav Martiš, C.M.
Tel.: +420 377 455330
Mobil: +420 731 619661
E-mail: s.k.c.plzen@centrum.cz
Web: http://skc.signaly.cz
 
 
Francúzsko
 
Mission catholique Slovaque
14, rue de Surene
75008 Paris
France
Kňaz: Dp. Imrich Tóth
Tel.: +33 1 42651940
Mobil: +33 623 729824
E-mail: skm.paris@wanadoo.fr
Web: http://www.skmparis.sk/site/skm
 
 
Írsko
 
Slovak Catholic Mission
St. Saviour s Dominican church
Lower Dominick St
Dublin 1
Ireland
Kňaz: Dp. Eugen Rybanský
Tel.: +353 1 8404162
Mobil: +353 86 1523988
E-mail: info@krestania.ie
Web: www.krestania.ie
 
 
Luxembursko
 
Mission Slovaque et Tchèque
Quartier de l’église 15
4443 Belvaux
Luxembourg
Kňaz: Dp. Ľubomír Fabčin
Mobil: +352 661 919818
E-mail: lubomir.fabcin@internet.lu
Web: www.SCMLuxembourg.lu
 
 
Nemecko
 
Slowakischsprachige Katholische Mission
Pliniusstr. 4
50735 Köln
Deutschland
Web: www.slovenskamisia.de
 
Slowakische Seelsorge
Ringstr. 14
95119 Naila
Deutschland
Kňaz: Dp. Arpád Bernáth
Tel.: +49 9282 983918
E-Mail: sk-seelsorge@t-online.de
 
Slowakischsprachige Katholische Mission
August Bebel Str. 49
68199 Mannheim
Deutschland
Kňaz: Dp. Peter Hudymač
Tel.: +49 621 814595
E-mail: hudymac@gmx.de
 
Slowakischsprachige Katholische Mission
Landsberger Strasse 39
80339 München
Deutschland
Kňaz: Dp. Rudolf Maslák
Tel.: +49 89 5003510
Mobil: +49 176 29820476
E-mail: skm.mnichov@gmx.net
Web: www.skm-mnichov.wbl.sk
 
Slowakischsprachige Katholische Mission
Philipp Fleck Strasse 13
60486 Frankfurt am Main
Deutschland
Kňaz: Dp. Peter Ceľuch
Tel.: +49 69 778319
E-mail: frankfurt@rimkat.sk
Web: www.frankfurt.rimkat.sk
 
 
Rakúsko
 
Slowakischsprachige Katholische Mission
Jacquingasse 53
1030 Wien
Österreich
Kňaz: Dp. Pavol Dubovský
Tel.: +43 1 7981956
 
 
Švajčiarsko
 
Katholische Slowakenmission
Brauerstrasse 99
8004 Zürich
Switzerland
Kňaz: P. František Polák, SDB
Tel: +41 44 2415022
E-mail: frantisek@hispeed.ch
Web: http://www.slovaci.ch/spolky/skm
 
 
Taliansko
 
Missione cattolica slovacca
San Girolamo della Carità
Via di Monserrato, 62A
00186 Roma
Italia
Kňaz: Dp. Martin Kramara
Mob: +39 331 7886924
E-mail: katolickamisiarim@gmail.com
Web: www.misiarim.org
 
 
Veľká Británia
 
Slovak Catholic Mission
14 Melior Street
London SE1 3QP
United Kingdom
Kňaz: Dp. Tibor Borovský
Mobil: +44 7597 637411
E-mail: info@scmlondon.org
Web: www.scmlondon.org
 
 
Iné kontinenty
 
 
Austrália
 
Slovenské Katolícke Centrum
30 Vaughan St.
Lidcombe,
NSW 2141
Australia
Kňaz: Dp. Peter Krigovský
Tel.: +61 4 29388367
Web: www.skcsydney.com
 
St Margaret Mary
51 Mitchell St
Brunswick North, VIC 3056
Australia
Kňaz: P. Peter Dikoš, SVD
 
 
Kanada
 
StS. Cyril and Methodius Church
5255 Thornwood Drive
Mississauga, ON, L4Z 3J3
Canada
Kňaz: Dp. Jozef Vaňo
Tel.: +1 905 7121200
E-mail: office@slovakparish.ca
Web: www.slovakparish.ca
 
StS. Cyril and Methodius Church
204 Park Street
Hamilton, ON, L8R 2N7
Canada
Kňaz: Dp. Jozef Vaňo
Tel.: +1 905 5296674
E-mail: scm@skylinc.net
Web: www.slovakchurch.com
 
StS. Cyril and Methodius Church
7187 2nd Avenue
Montreal, QC, H2A 3G8
Canada
Kňaz: Dp. Gabriel Juruš
 
StS. Cyril and Methodius Church
472 East 8th Avenue
New Westminster, BC, V3L 4L2
Canada
Kňaz: Dp. Juraj Kopanický
Tel.: +1 604 526 7351
E-mail: cyrilmetod50@gmail.com
Web: http://www.sk-bc.ca/cyrilmetod.org
 
StS. Cyril and Methodius Church
1532 Alexeis Road
Windsor, ON, N8Y 4P2
Canada
 
 
Spojené štáty americké
 
StS. Cyril and Methodius Church
41233 Ryan Road
Sterling Heights, MI 48314
USA
Kňaz: Dp. Benjamin Kosnáč
Tel.: +1 586 7266911
E-mail: parishoffice@saintcyrils.org
Web: www.saintcyrils.org
 
St. John Nepomucene Church
411 East 66th Street
New York, N.Y. 10065
USA
Kňaz:
Tel.: +1 212 7344613
E-Mail: slovakchurch@gmail.com
Web: www.stjohnnepomucene.org
//]]>