Cirkevné školy vo farnosti

Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského (rehoľná) 
Zbrojničná 3, 040 01 Košice 055–62 22 795
Riaditeľ: RNDr. Pavol Macko

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Mäsiarska 25, 040 01 Košice 055–62 26 202
Riaditeľ: PhDr. Melánia Balunová www.szssvalzbetyke.edupage.org
//]]>