Dominikáni Košice

Viac informácií nájdete na stránke www.dmc.sk/konvent

Sväté omše
Pondelok–sobota — 6.30, 12.15, 17.30 hod.
Nedeľa — 7.00, 9.00, 11.00, 17.30 hod.

Prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja — tak ako v nedeľu
Prikázaný sviatok v pracovný deň — tak ako v týždni

Svätá spoveď
Pondelok–sobota — 12.00–13.00 hod. a 17.00–18.00 hod.

Poklona Sviatosti oltárnej
Štvrtok — 12.45–15.00 hod.

Vešpery
Pondelok–piatok — 18.00–18.15 hod.

Posvätný ruženec
Pondelok–sobota — 11.35–12.05 hod. a 16.55–17.25 hod.
Nedeľa — 16.55–17.25 hod.

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
Štvrtok — 15.00–15.15 hod.

Pobožnosť Krížovej cesty
Piatok — 16.45 hod. (len v pôstnom období)

Stretnutie ružencového bratstva
Prvá nedeľa v mesiaci o 9.00 hod. (sv. omša) a po nej stretnutie v kostole

Kontakt

Konvent nanebovzatia Panny Márie
Mäsiarska 6
040 01 Košice

Dominikánsky kostol v Košiciach

Dominikánsky kostol v Košiciach je najstaršou zachovanou budovou Košíc a najstarším kostolom tohto mesta. Bol postavený v roku 1290. Nesie gotické ako aj románske znaky, no v dôsledku rekonštrukcie i barokové. Jeho veža bola pristavená v roku 1904 a svojou výškou získala status najvyššej v Košiciach. Pozornosť si zasluhuje i interiér kostola. Je zdobený hodnotnými nástennými maľbami.

//]]>