Mons. ThLic. František Šándor
– farár a zároveň dekan vo farnosti Košice – Dóm resp. dekanáte Košice – stred

Kapláni:

dp. Mgr. Slavomir Engel

dp. Mgr. Peter Jano

dp. Mgr. Tomáš Belá

dp. PhDr. Mgr. Vojtech Smolnický, duchovný správca nemocnice

 

diakon vo farnosti:

dp. MUDr. Štefan Nebesňák

 

* Udaje aktualizované podľa http://schematizmus.rimkat.sk/2013

//]]>