EHMK 2013

Logo.jpg copy

NÁZOV PROJEKTU Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia
ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 80,75% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 14,25% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“
EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA
„Investícia do vašej budúcnosti“
MIESTO REALIZÁCIE Košice – mesto, Dóm sv. Alžbety
CELKOVÉ NÁKLADY 3 171 651 €
VÝŠKA NFP 2 988 106,84 €
OPERAČNÝ PROGRAM Regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1
POSKYTOVATEĽ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR
PRIJÍMATEĽ Perly Gotickej cesty n.o.
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Hlavná 26, 040 01 Košice
CIEĽ PROJEKTU Vytvorenie podmienok pre rast atraktivity mesta Košice prostredníctvom rekonštrukcie a reštaurátorských prác na Južnej veži a interiéru Dómu sv. Alžbety v súvislosti s realizáciou projektu EHMK – Košice 2013 pre zvýšenie ponuky kultúrnych podujatí a tvorbu produktov podporu-júcich rozvoj mestského a kultúrno- poznávacieho turizmu.
OPIS PROJEKTU V súčasnosti je najnevyhnutnejšie zrekonštruovať :
 •  južnú – Matejovu vežu
 •  strešnú krytinu
 •  hlavnú loď
 •  južný transept
 •  kanonickú kaplnku a Kráľovské schody

Murivo je narušené poveternostnými vplyvmi, vyrastá na ňom vegetácia. Viaceré časti výzdoby sú v havarijnom stave, kde hrozí ich definitívne zničenie. AKTIVITY PROJEKTU

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie
 • Verejné obstarávanie
 •  Reštaurátorské práce v interiéri:
 • – hlavná loď Dómu sv. Alžbety
 • – Kanonícka kaplnka
 • – južný transept – Kráľovské schody
 • exteriéri: Južná veža, strešná krytina juhozápadnej bočnej lode

VÝSTUPY PROJEKTU – Zrekonštruovaný exteriér južnej veže, strešná krytina juhozápadnej bočnej lode a interiér – hlavná loď a južný transept, Kráľovské schody, Kanonická kaplnka,

ZAČIATOK REALIZÁCIE – 07/2012

UKONČENIE REALIZÁCIE – 06/2013

TYP PROJEKTU – Investičný

FÁZA REALIZÁCIE – V realizácii

FOTODOKUMENTÁCIA:

ROP_Dom-sv-Alzbety

VIDEODOKUMENTÁCIA:

PC286888 – video: http://youtu.be/U0AXQYtPpB0

PC286889 – video: http://youtu.be/uoK54lzA_JM

PC286891 – video: http://youtu.be/pcA4shDHyWE

PC286892 – video: http://youtu.be/hCAHGiuubj0

PC286893 – video: http://youtu.be/9xf4r91Xd2k

PC286894 – video: http://youtu.be/N-ostHjO-sM

PC286895 – video: http://youtu.be/6EqeOiOLqJo

PC286897 – video: http://youtu.be/0nbwkNsrJfQ

HotovaKaplnka 2 – video:

P6109023 – video: http://youtu.be/iCplrajUiB8

P6109024 – video: http://youtu.be/pKeg6I2uHks

P6109025 – video: http://youtu.be/WlnzRKDSfzw

P6109028 – video: http://youtu.be/gOx6J2C2wNU

P6109029 – video: http://youtu.be/UD9icg3CV7g

P6109030 – video: http://youtu.be/AIUB54ykPP0

P6109032 – video: http://youtu.be/zgtEQmfotzk

//]]>