Jezuiti Košice

Jezuitský kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je pevnou súčasťou Domu jezuitov s Centrom spirituality Východ – západ Michala Lacka. Viac info na http://www.jezuitike.eu/

Sväté omše:

Všedné dni: 6.30, 17.00

Prikázané sviatky: 6.30, 17.00, 19.30
Nedele: 6.30, 8.30, 10.30 (pre deti, len počas školského roka), 15.30 (GRK), 19.30
Spoveď: Všedné dni: 6.00, 16.30
Nedele: 6.00, 8.00, 10.00, 19.00

Gréckokatolícke sv. liturgie v kláštore SJ každú nedelu o 15.30.
Sv. liturgie bývajú aj v stredu o 17.00 v Centre Spirituality.
Úmysly svätých omší na nasledujúci mesiac zapisujeme v poslednú sobotu v mesiaci po svätej omši o 17.00 hodine.
Adorácia:  Každý piatok od 6:45 do 17:00 hodiny.

Celodenná a nočná adorácia: V prvý piatok mesiaca od skončenia rannej sv. omše,  v noci z piatka na sobotu do rannej sv. omše v sobotu.

Posledna aktualizacia: 07.01.2014,  P. Ján Benkovský SJ, www.ignacianskaspiritualita.sk

//]]>