Košická arcidiecéza
Kňazský seminár
Farnosť Kráľovnej pokoja – Juh
Farnosť sv. Gorazda a spoločníkov – Terasa
Farnosť sv. Dominika Sávia – sídlisko Ťahanovce
Farnosť sv. Košických mučeníkov – sídlisko Nad Jazerom

Farnosť Košice – Krásna nad Hornádom

Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov, Košice

Farnosť Košice – Kalvária (Saleziáni)

//]]>