Aktuality

9. novembra 2012

Jakubská cesta z Košíc

Putovanie do Compostelly = Božia pomoc, starostlivosť a prítomnosť, spoločenstvo, vzťahy, modlitba, radosť, krása, obeta, bolesť, námaha, jednoduchosť, pestrosť, život…. Toto všetko a ešte omnoho viac ponúka Jakubska cesta-putovanie do Compostelly. Pozývame Vás na slávnostné […]
5. septembra 2012

Sekty a kulty, nebezpečenstvá v komplexnom psychickom i telesnom poňatí

Hľadáte informácie o sektách, ktoré pôsobia na Slovensku alebo v zahraničí? Ako je možné rozoznať, či niektoré náboženské hnutie má charakter sekty? Aký majú vplyv na súčasného človeka, kresťana, spoločenstvá? Do vašej pozornosti dávame Centrum […]
17. augusta 2012

Duchovné sväté prijímanie

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš […]
//]]>