Aktuality

12. novembra 2018

Odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej – 18.11.2018

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť ku cti sv. Alžbety, patrónky katedrály, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2018 o 10.30 hod. v katedrále. Slávnosti bude predsedať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Pozývame vás taktiež na slávnostnú sv. […]
8. novembra 2018

Godzone Tour v Košiciach – 13. 11. 2018 od 18.00 hod. – Cassosport

Je evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré sa uskutoční od 12. – 17. Novembra 2018. Godzone projekt vznikol v roku 2009, ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali […]
31. októbra 2018

Spevy z Taize

25. októbra 2018

Modlíme sa za zosnulých

Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať. Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca […]
18. októbra 2018

Čaká nás posun času na zimný

Na budúci víkend zo soboty na nedeľu prechádzame na zimný čas. Posun času sa udeje z 3.00 hod. ráno na 2.00 hod. Nezabudnime.
18. októbra 2018

Pravidelná zbierka na Misie – 21.10.2018

V dnešnú nedeľu 21.10.2018 sa koná pravidelná zbierka na Misie. Aj touto formou môžeme napĺňať Kristovo vyslanie všetkých jeho učeníkov: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium.“ Úprimné Pán Boh zaplať za vaše milodary.
11. októbra 2018

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku http://acn-slovensko.org/miliondeti/ , na ktorej nájdete […]
4. októbra 2018

Poďakovanie za zbierku Boj proti hladu

Drahí veriaci! V mene chudobných na Haiti, Hondurase, Ukrajine, Rusku, Albánsku a Slovensku, v mene sestier a kňazov, ktorí im slúžia a v mene celej Vincentskej rodiny sa Vám chceme úprimne poďakovať za Vašu štedrosť a veľkodušnosť, ktorú ste prejavili pri finančnej […]
27. septembra 2018

Začiatok prípravy na sviatosť krstu, Eucharistie a birmovania pre dospelých 2018/2019

Dospelých, ktorí sa nahlásili na prípravu k prijatiu iniciačných sviatostí alebo tí, ktorí sa ešte nenahlásili a túžia prijať krst, Eucharistiu a birmovanie alebo niektorú z týchto sviatostí, ktorú ešte neprijali pozývame na prvé stretnutie vo štvrtok 4.10.2018 o 18.45 […]
27. septembra 2018

Začiatok prípravy na 1. sv. prijímanie šk.r. 2018/2019

Pozývame deti 3. ročníka ZŠ, aby sa prostredníctvom svojich katechétiek v škole, prihlásili na prípravu k 1. sv. prijímaniu. Prvé stretnutie detí a rodičov bude vo štvrtok 4.10.2018 o 17.00 hod. v kostole Krista Kráľa na Moyzesovej ulici. Deti, ktoré […]
//]]>