Pozostalí, ktorí vybavujú pohreb prídu nahlásiť základné údaje zosnulého počas úradných hodín do kancelárie farského úradu. Termín pohrebu určí pohrebná služba, ktorá zabezpečuje všetky náležitosti. Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.

—————-

Ak nastalo úmrtie doma je nutné:

  1. Zavolať lekára (pohotovosť- tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie.
  2. Zavolať pohrebnú službu.
  3. Zomrelý musí zostať v mieste úmrtia min. dve hodiny od času, kedy bola konštatovaná smrť a nesmie byť pochovaný skôr ako po 48 hodinách od času úmrtia. (Na tento fakt treba myslieť pri objednávaní termínu pohrebu.) Najneskôr do ôsmich hodín od úmrtia je potrebné zosnulého uložiť do chladiaceho zariadenia.

—————-

Pohrebné služby Košice:

1)Rekviem s.r.o. pohrebné, cintorínske a kremačné služby.

Južný cintorín

Adresa: Rastislavova 83, 040 01 Košice
Telefón evidencia hrobových miest:+421 949 43 99 52 alebo +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail: rekviemkosice@gmail.com
Stránkové hodiny:
PO: 7:00 – 15:00
UT: 7:00 – 15:00
ST: 7:00 – 15:00
ŠT: 7:00 – 15:00
PI: 7:00 – 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 – 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 – 17:00

Verejný cintorín

Adresa: Rastislavova 83, 040 01 Košice
Telefón vedenie: +421 55 62 501 80
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail: rekviem@mail.t-com.sk
Stránkové hodiny:
PO: 7:00 – 15:00
UT: 7:00 – 15:00
ST: 7:00 – 17:00
ŠT: 7:00 – 15:00
PI: 7:00 – 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 – 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 – 17:00

Krematórium

Adresa: Zelený dvor 1, 040 01 Košice
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 316 58
Fax: +421 55 62 316 58
E-mail: rekviem@mail.t-com.sk
krematoriumkosice@gmail.com
Stránkové hodiny:
PO: 8:00 – 15:00
UT: 8:00 – 15:00
ST: 8:00 – 15:00
ŠT: 8:00 – 15:00
PI: 8:00 – 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 – 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 – 17:00

Cintorín sv. Rozálie

Adresa: Rozálska 1, 040 01 Košice
Administratíva cintorína sídli na Rastislavovej 83 v Košiciach (Verejný cintorín)
Telefón vedenie: +421 55 62 501 80
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail: rekviem@mail.t-com.sk
Stránkové hodiny:
PO: 7:00 – 15:00
UT: 7:00 – 15:00
ST: 7:00 – 17:00
ŠT: 7:00 – 15:00
PI: 7:00 – 15:00
Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 – 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 – 17:00

 

2) AVE – pohrebníctvo s.r.o.

Holubyho 8, 040 01 Košice

Mobil: 0905 227 292
0903 227 295
Tel.: 055 / 728 87 08
Email: info@ave-pohrebnictvo.sk

 

3) Pohrebné služby PAX

Rastislavova 83, 040 01 Košice

Tel.: 055 / 62 557 86

NON-STOP 0903 650 360

Email: paxkosice@gmail.com

//]]>