Spoločenstvá

HNUTIE KRESŤANSKÝCH RODÍN (HKR)

HKR je laickým apoštolským hnutím katolíckej Cirkvi. Jeho spiritualita bola schválená 29.10.1993 na zasadnutí KBS v Prešove. Je charakterizovaná prevenciou a rozvojom harmonického života rodín na princípoch kresťanskej viery. Východiskami sú Sväté písmo, učenie cirkvi, aktuálne skutočnosti dnešného sveta. Adresa: HKR, Moyzesova 24, tel.: 055/ 622 2469 www.hkr.host.sk

————

SPOLOČNOSŤ SOCIÁLNYCH SESTIER, KOŠICE

Viac o  Spoločnosti sociálnych sestier v Košiciach na http://www.socialnesestry.sk

* Sestra Sára Salkaházi

Narodila sa 11. mája 1899 v Košiciach. Bola členkou Spoločnosti sociálnych sestier. Vďaka jej krásnemu o oduševnenému zasvätenému životu sa radikálne odovzdala Bohu a obetovala svoj život za sestry a prenasledovaných počas II. svetovej vojny.  Zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti mučeníckou smrťou zastrelením. Viac na http://www.salkahazisara.com/

Galeria: ©Foto: http://www.kosice.estranky.sk/

IMG_9386 IMG_9387 IMG_9389 IMG_9397 IMG_9399

//]]>