SVIATOSŤ KRSTU

 

         Rodičia sú tí, ktorí sú oprávnení nahlásiť krst svojho dieťaťa.

– Rodičia prídu na farský úrad požiadať o pokrstenie dieťaťa. Rodičia majú vybrať krstných rodičov, ktorí musia spĺňať tieto podmienky. Inak sa nemôžu stať krstnými rodičmi.

 

K nahláseniu je potrebné priniesť: Rodný list dieťaťa a krstné listy rodičov a krstných rodičov!

 

– Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke!

– Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu. Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (pretože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas. A je možné, že napr. po polroku od chvíle odloženia krstu sa rodičom podarí dozrieť k takým praktikám viery, ktoré sú im prístupné: modlitba v rodine, účasť na sv. omšiach a pod. Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami. Avšak nech sú si vedomí, že žijú v ťažkom hriechu!

 

Úloha a funkcia krstných rodičov

Krstní rodičia, preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Aké sú však podmienky, aby niekto mohol byť krstným rodičom

 

Aké kritéria má spĺňať krstný rodič?

Má najmenej 16 rokov.

Má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania.

Ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo.

Nie je rozvedený.

Ak je slobodný, pochopiteľne nesmie žiť so žiadnym partnerom – druhom alebo družkou.

Vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa.

Nekatolík môže byť len svedkom krstu spolu s riadnym krstným rodičom.

 

Krstní rodičia majú byť dobrými priateľmi vašich detí, ich staršími kamarátmi. Koľko starostí robí rodičom, s kým sa ich deti kamarátia, aby neupadli do zlej spoločnosti. V krstných rodičoch im môžete už dopredu zaistiť dvoch dobrých kamarátov. Preto by krstní rodičia mali byť mladí, veriaci a bývať v dosahu

 

Kedy  krstíme?

Kaplnka sv. Michala    =       každú sobotu o 11. 45 hod.

Dóm sv. Alžbety              =       poslednú nedeľu mesiaca pri farskej sv. omši, ktorá sa začína o 10. 30 hod.

 

Predkrstná  náuka

Pred krstom je potrebné zúčastniť sa na krstnej náuke, ktorá sa v našej farnosti koná každý piatok o 18.45 hod., Hlavná 26, 1. posch. Náuku stačí absolvovať 1x pred krstom dieťaťa.

 

Čo  doniesť  ku Krstu?

Rodičia so sebou ku krstu dieťaťa donesú (okrem ešte nepokrsteného dieťaťa) aj krstnú sviecu a krstnú košieľku. Na krstnej košieľke je vyšité alebo vypísané meno dieťaťa, dátum narodenia a dátum krstu.

//]]>